Choď na obsah Choď na menu

Kalendár podujatí na rok 2015

Dátum Akcia Vzdial. Presun Vedúci Doprava
11.01.2015 Hermanovský šlid 21 km bežky Bednár SAD
16.01.2015 3. Premietania v obývačke
2. časť - Dubaj 
  video Vysoký MHD
18.01.2015 25. ročník prechodu cez Slanské
       vrchy 
20 km bežky Bednár SAD
30.01. -
01.02.2015
Zimný regionálny zraz Stropkov 2 x 20
km
bežky Bednár os.auto
08.02.2015 Žimné Ondrašovské Hry
- ľudová zábava v prírode
5 km bežky
šmýkadla
Bednár autá
13.02.2015 3. ročník premietania v obývačke
3. časť -  Amerika (M. Tkáč)
  video Vysoký MHD
22.02.2015 Krížovany - Chmiňany 19 km bežky Sopko SAD
27.02.2015 Členská schôdza OZ KST ZVL     výbor MHD
06.03.2015 3. ročník premietania v obývačke
4. časť - České Švýcarsko
gauč video Vysoký MHD
15.03.2015 Ondrašovské pieskovce 12 km peši Bednár SAD
22.03,2015 59. ročník -  Privítanie jari 10 km peši Pončák MHD
06.04.2015 31. ročník - Veľkonočný výstup
                  na Šimonku
10 km peši Krafčáková

uspor.

19.04.2015 Priepasť Pukavica 10 km peši Bednár SAD
26.04.2015 Herľany 2015 80-100
km
cyklo Mormák cyklo
03.05.2015 Zlatá Baňa - Práporec -
Ivanov vrch
17 km peši Kalužová autá
10.05.2015 Skárošská vyhliadka 15 km peši Vysoký autá
24.05.2015 Stretnutie na Chotárnej 15 km peši Vysoký SAD
14.06.2015 Pútnický a Letecký chodník 13 km peši Harčár SAD
14.06.2015 Údolím Sopotnice 60 km cyklo Sopko cyklo
21.06.2015 Výcvik VHT - Zbojnícky hrad 7 km VHT Bednár VHT
28.06.2015 Krompachy - Biela skala -
Krompachy
15 km peši Bednár ŽSR
12.07.2015 Zádielska dolina 13 km peši Kalužová autá
19.07.2015 Krynica 5-25km peši Bednár autobus
02.08.2015 Po cyklochodníku
na Šarišský hrad
17 km cyklo Vysoká cyklo
15.08.2015 26. ročník Údolím Svinky 30 - 80 km cyklo Mormák cyklo
22.08.2015 Veľká Svišťovka   VHT Bednár autá
06.09.2015 Prameň Hornádu 16 km peši Bednár autá
20.09.2015 9. ročník
Šindliarska sedemnástka
18 km peši Bednár SAD
26.09.2015 Okružná - Dubová hora -
Podhradík - Teriakovce
13 km peši Marton SAD
11.10.2015 Slovenský raj 16 km peši Kalužová autá
25.10.2015 Šarišský Štiavnik - Baňa -
Stropkov
10 km peši Vysoký   SAD
November
stredy
21. ročník propagačných večerov
Svet očami prešovských turistov
  17:00 Bednár MHD
14.11.2015 34. ročník Pochod vďaky
Tokajík - Stropkov
20 km peši Mikluš autá
29.11.2015 Proč - Haľagoš - Tulčík 11 km peši Bednár
(Vysoký)
SAD
04.12.2015
04.03.2016
4. ročník premietania v obývačke
    1. časť Slanské vrchy
video gauč Vysoký MHD
13.12.2015 Fulianka - Kapušiansky hrad  9 km peši Kalužová ŽSR
27.12.2015 Dúbrava - Gregorovce
Záver turistického roka
10 km peši Mikluš MHD 

04.12.2015 - pôvodný termín akcie

11.12.2015 - nový, aktuálny termín akcie